Jesteśmy w najtrudniejszych chwilach 


Fundacja Rodzin Górniczych od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi akcję odpisów 1% podatku na rzecz działalności statutowej - pomocy podopiecznym Fundacji.

KRS 0000127003


Fundacja Rodzin Górniczych w Katowicach

Fundacja Rodzin Górniczych została założona w 1997 roku. Od początku działalności naszym celem jest materialne wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic pracujący w kopalni poniósł śmierć lub został inwalidą górniczym. Pomagamy także w przypadku, gdy z różnych przyczyn rodzina górnika żyje w niedostatku lub też jest w trudnej sytuacji materialnej i poszukuje doraźnego wsparcia ze strony organizacji pożytku publicznego. Nasza fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a finansowana jest ze składek i darowizn od firm, a także osób prywatnych. Wspieranie jest również możliwe przez odpisanie 1 proc podatku na Fundację Rodzin Górniczych.

Pomoc materialna dla rodzin

Wspieramy rodziny górnicze, zapewniając zapomogi finansowe wdowom i sierotom z rodzin górniczych, a także dzieciom niepełnosprawnym i inwalidom górniczym. Nasza OPP wypłaca również stypendia dla uczących się dzieci z rodzin górniczych zapewniając edukację na właściwym poziomie – w szczególności po stracie rodzica pracującego w kopalni, stwarzając tym samym możliwość wyrównania szans na zdobycie odpowiedniej edukacji. Oprócz stypendiów, nasza fundacja górnicza wspiera dzieci z rodzin górniczych również poprzez warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia poszerzające ich zainteresowania i dające możliwość rozwijania ich.

Niesiemy pomoc potrzebującym rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi – fundacja dofinansowuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, operacje i zabiegi oraz rehabilitacje, dzięki czemu dzieci z tych rodzin mają szansę na częściowy lub całkowity powrót do zdrowia.

Pomoc dla wdów i inwalidów

Nasza organizacja pożytku publicznego wspiera materialnie również wdowy po górnikach, często z dziećmi, nie mające możliwości znalezienia zatrudnienia i zapewnienia podstawowych potrzeb rodzinie. Często zdarza się, że nie posiadają renty po zmarłym małżonku, nie posiadając jednocześnie wystarczającego wykształcenia wynikającego z zajmowania się domem lub z racji swojego wieku nie mogą zostać zatrudnione. Fundacja Rodzin Górniczych wspiera je w formie zapomóg.

Wspieramy finansowo także inwalidów górniczych, którzy na skutek różnych wypadków w pracy doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego im podjęcie innego zatrudnienia. Niepełnosprawni, będący ofiarami katastrof górniczych, często potrzebują również wsparcia organizacji pożytku publicznego w celu przywrócenia częściowej sprawności (jeśli nie jest możliwa całkowita). Dlatego też Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi zbiórki pieniędzy oraz zachęca do odpisu 1% podatku w celu zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, przeprowadzenia odpowiednich zabiegów i operacji oraz umożliwienia podjęcia rehabilitacji.

Twój wybór ma znaczenie

Pamiętaj, że Twój jeden procent przeznaczony na cele naszej organizacji może pomóc powrócić komuś do zdrowia, zdobyć wykształcenie lub utrzymać osieroconą rodzinę po utracie bliskiej osoby.

Wspieramy rodziny górnicze z takich grup, jak: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A.


 Barbórkowy Jubileusz - 20 lat Fundacji Rodzin Górniczych” - spotkanie rodzin górniczych-podopiecznych, przyjaciół i darczyńców Fundacji Rodzin Górniczych z okazji 20-lecia działalności.


AKTUALNOŚCI