Działalność na rzecz kobiet województwa śląskiego – Integracyjne warsztaty psychologiczne dla wdów górniczych, matek -podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych 2020 rok

Warsztaty zrealizowano w Hotelu Ziemowit w Ustroniu (Ustroń 43-450 ul. Szpitalna 88). Wzięło w nich udział ok. 50 kobiet – podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych – matek sierot po górnikach, wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, czyli zostały poszkodowane w tragediach górniczych. Zadanie realizowane w celu:

– integracji społecznej kobiet po przeżytej tragedii,

– zapobieganie wykluczeniu społecznemu kobiet po przeżytej tragedii,

– umożliwienie kobietom nawiązania wzajemnych relacji w grupie,

– wskazanie sposobów radzenia sobie z traumą i życia po tragedii.

Narzędziami realizacji zamierzonych celów będą: organizacja wspólnie spędzonego czasu w grupie oraz warsztaty psychologiczne.

WYJAZD WARSZTATOWY DLA WDÓW GÓRNICZYCH 12-14 STYCZNIA 2018 ROK

Fundacja Rodzin Górniczych przy współpracy z PZU zorganizowała wyjazd do Ustronia w terminie 12-14.01.2018 r. Podczas wyjazdu przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, uczestnikom rozdane zostały Rodzinne zestawy do udzielania pierwszej pomocy.

Przedsięwzięcie realizowane przy współfinansowaniu z PZU Życie SA w ramach środków prewencyjnych mających na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, polegającą na dofinansowaniu zadania mającego na celu zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych w zakresie ochrony zdrowia. Szczegóły projektu dostępne w artykule: PZU z myślą o bezpieczeństwie

Fotorelacja

Odtwórz wideo

WCZASY 2018

W 2018 r. również nie organizujemy wczasów. Jest możliwość złożenia wniosku o pobyt rehabilitacyjny, w przypadku gdy istnieje wskazanie zdrowotne.

WCZASY 2017

W 2017 r. nie organizowaliśmy wczasów. Jedynie pobyty rehabilitacyjne, w przypadku gdy istnieje wskazanie zdrowotne.

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. przekazała Fundacji Rodzin Górniczych voucher na 7 dniowy pobyt dla matki z dzieckiem (do lat 17) w Hotelu „Ogrodzisko” w Wiśle. Pobyt obejmuje 7 dni z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Po przeprowadzonym naborze chętnych rodzin na pobyt została zakwalifikowana wdowa z 2 dzieci (6 lat i 3 lat)

WCZASY 2016

W 2016 r. nie organizowaliśmy wczasów. Jedynie pobyty rehabilitacyjne, w przypadku gdy istnieje wskazanie zdrowotne.

WYCIECZKA dla matek do PIWNICZNEJ 2016
Termin: 22.01 – 24.01.2016 – ok. 60 miejsc.

W programie przewidziane ognisko z grillowaniem kiełbasek bądź możliwość skorzystania z basenu ośrodka, zwiedzanie Krynicy-Zdroju, uroczysta kolacja, krótki pobyt w Krakowie (w drodze powrotnej). Transport zapewniony autokarem, zakwaterowanie w OWL „Smrek”.

WCZASY 2015

W 2015 roku zorganizowano następujące wyjazdy:

WCZASY DLA RODZIN
Fundacja Rodzin  Górniczych organizuje w 2015 roku wczasy dla rodzin górniczych w USTRONIU (góry) w Ośrodku „Daniel” w terminach:
I turnus 24.07 – 06.08.2015
II turnus 06.08 – 19.08.2015

WCZASY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
Fundacja Rodzin Górniczych organizuje w 2015 roku wczasy dla wielodzietnych (przynajmniej 3 dzieci) rodzin górniczych
w USTRONIU MORSKIM w Ośrodku „Węgielek” w terminach:

I turnus 01.08 – 15.08.2015 (2 domki – 12 osób)
II turnus 15.08 – 30.08.2015 r. (2 domki – 12 osób)