2020 ROK

W 2020 roku przekazano podopiecznym 56 zapomóg doraźnych na łączną kwotę prawie 70 tys. zł. W ramach projektu “Pomoc społeczna w okresie zimowo-świątecznym dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych”, który dofinansowała Fundacja ARP, Fundacja JSW, Fundacja Enea i PKP Cargo, 100 rodzin górniczych otrzymało pomoc świąteczną. Łączna wartość przekazanej pomocy w projekcie wyniosła 100 tys. zł. Przekazywanych zostało też 13 zapomóg socjalnych, których całkowity koszt wyniósł prawie 53 tys. zł. Wypłacone zostało też 28 zapomóg ukierunkowanych ze środków pochodzących z ukierunkowanych zbiórek pieniężnych i darowizn. Ich wysokość wyniosła ponad 90 tys. zł.

2019 ROK

W 2019 roku udzielono przeszło 200 zapomóg na łączną kwotę prawie 365.000zł.

2018 ROK

W 2018 roku udzielono przeszło 200 zapomóg na łączną kwotę prawie 345.000zł.

2017 ROK

W 2017 roku udzielono przeszło 200 zapomóg na łączną kwotę ponad 350.000zł.

2016 ROK

W 2016 roku udzielono przeszło 220 zapomóg na łączną kwotę ponad 350.000zł.

2015 ROK

W 2015 roku udzielono przeszło 400 zapomóg na łączną kwotę prawie 400.000zł.