I. Nagroda Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”  wręczona w 2022 roku.

II. Złota Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana Uchwałą Kapituły Sejmiku Śląskiego w 2017 roku.

II. Nagroda „Czarny Diament” za niesienie pomocy inwalidom górniczym oraz rodzinom górniczym będącym w trudnych życiowych sytuacjach w 2012 roku.

III. W 2012 roku przyznano Fundacji Nagrodę im. Wojciecha Korfantego za wszechstronną działalność w zakresie wspierania inwalidów górniczych oraz rodzin górników, którzy zginęli w kopalniach.

IV. Wyróżnienie otrzymane w 2010 roku od Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego i Dyrekcji KWK „Wujek” za pomoc na rzecz rodzin poszkodowanych w tragicznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk” 18 września 2009 roku.

V. Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach uhonorował Fundacje Rodzin Górniczych jako zasłużoną dla branży górniczej nagrodą OSKARDY w 2010 roku.

VI. Nobilitacja Orderem Św. Stanisława w 2009 roku.


I. Nagroda Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Wręczona 15 listopada 2022r. w Pałacu Prezydenckim przez Prezydenta Andrzeja Dudę. RELACJA Z WYDARZENIA  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/nagrody-dla-dobra-wspolnego-przyznane-po-raz-siodmy


II. Złota Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Uchwałą Kapituły Sejmiku Województwa Śląskiego za działalność na rzecz rodzin skrzywdzonych przez los, za integrację środowiska górniczego, za przedsięwzięcia zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz za aktywną współpracę z podmiotami gospodarczymi i samorządem gospodarczym, Fundacja Rodzin Górniczych odznaczona została Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas uroczystości “Barbórkowego Jubileuszu – 20 lat Fundacji Rodzin Górniczych” w dniu 8 grudnia 2017 roku w Sali Audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach.


III. Nagroda „Czarny Diament” w 2012 roku

W listopadzie 2012 roku została laureatem nagrody „Czarny Diament” przyznawanej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego za niesienie pomocy inwalidom górniczym oraz rodzinom górniczym będącym w trudnych życiowych sytuacjach.

Fundacja Rodzin Górniczych otrzymała prestiżową nagrodę „Czarny diament” z racji szeroko prowadzonej działalności charytatywnej na rzecz swoich podopiecznych. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpiło 16 listopada 2012 r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku.

Nagrody Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego wręczyła po raz 14. Uznawane są one za jedne z najważniejszych wyróżnień przyznawanych w województwie śląskim. Nagroda stanowi formę uhonorowania najlepszych przedsiębiorstw oraz osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla regionu.


IV. Nagroda im. Wojciecha Korfantego w 2012 roku

W kwietniu 2012 roku przyznano Fundacji Rodzin Górniczych Nagrodę im. Wojciecha Korfantego za wszechstronną działalność w zakresie wspierania inwalidów górniczych oraz rodzin górników, którzy zginęli w kopalniach.

W dniu 19 kwietnia 2012 roku w willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich zostały wręczone presiżowe nagrody im. Wojciecha Korfantego, które przyznawane są przez członków Związku Górnośląskiego dla osób i instytucji najbardziej zasłużonych dla Śląska. Fundacja Rodzin Górniczych otrzymała nagrodę honorową za wszechstronną działalność w zakresie wspierania inwalidów górniczych oraz rodziny górników, którzy zginęli w kopalniach. Dziękujemy bardzo za wyróżnienie i dostrzeżenie znaczenia działalności prowadzonej przez Fundację. Wśród wyróżnionych oprócz Fundacji znaleźli się: Estrada Regionalna Równica z Ustronia, misjonarz ks. January Liberski, pośmiertnie- samorządowiec, były wiceprezydent Katowic Józef Kocurek. Związek Górnośląski przyznał Nagrody już po raz dwudziesty.


V. Wyróżnienie od Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Kopalni KWK Wujek w 2010 roku

W 2010 roku Fundacja Rodzin Górniczych otrzymała również specjalne wyróżnienie od Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego i Dyrekcji KWK „Wujek” za pomoc na rzecz górników poszkodowanych w tragicznym wypadku w kopalni „Wujek” Ruch „Śląsk” 18 września 2009 roku i ich rodzin.


VI. OSKARDY 2010 ROK

Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach uhonorował Fundacje Rodzin Górniczych jako zasłużoną dla branży górniczej, ustanowionym przez siebie wyróżnieniem. OSKARDY zostały wręczone Fundacji 17.01.2010r. podczas Koncertu Noworocznego, jaki odbył się w Operze Śląskiej w Bytomiu. Ponadto Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach wsparł działalność Fundacji kwotą 10.000 zł. Symboliczny czek opiewający na tę kwotę został wręczony podczas Koncertu Panu Bogdanowi Ćwiękowi – prezesowi Fundacji przez Przewodniczącego Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego. Fundacja w podziękowaniu przekazała Związkowi obraz namalowany przez podopieczną Fundacji – Weronikę Kalisz – podczas pleneru malarskiego w Szczyrku w lipcu ubiegłego roku.


VII. Praca dla Fundacji Rodzin Górniczych podstawą nobilitacji Orderem Św. Stanisława

W dniu 28 maja 2009 r. w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu odbyła się uroczystość przekazania Fundacji uprawnień do wykorzystywania w dalszej działalności wizerunku Orderu Św. Stanisława. Stosowny akt wręczyli : przedstawiciel Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu w Warszawie Pan Bogusław Ryszka oraz Komandor Komandorii Zagłębiowskiej Dam i Kawalerów Orderu w Będzinie Henryk Bebak.

Order Św. Stanisława został ustanowiony przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w roku 1765. Podstawowym warunkiem nobilitacji tym wyróżnieniem była charytatywna działalność kandydata na rzecz ludzi biednych i potrzebujących pomocy. Ustalił też zasadę zawartą w formule :

„Praemiando Incitat – Nagradzając Zachęca” jako motto, jakie powinno być uwzględniane w ocenie ludzi zaangażowanych, także w podejmowaniu wysiłków, aby ich grono cięgle rozbudowywać.

Order przyznaje Kapituła raz w roku osobom fizycznym, na wniosek Komandorii terenowych. Za działalność w Fundacji od jej powołania, w dniu
9 maja 2009 r. został wyróżniony nim prezes Zarządu. Na jego prośbę Wielka Narodowa Kapituła w Warszawie i Komandoria Zagłębiowska wyraziły zgodę, aby wizerunek orderu mógł być eksponowany na dokumentach
i materiałach informacyjnych wykorzystywanych w działaniach.

To wielkie wyróżnienie dla Fundacji. Na przestrzeni blisko 250 lat od ustanowienia Orderu, jeszcze żadna instytucja nie dostąpiła takiego zaszczytu.

Doceniamy ten gest, bowiem jest dowodem uznania, jakim cieszy się nasza działalność. Dziękujemy za to wyróżnienie w imieniu tysięcy górniczych rodzin z jakimi współpracujemy i jakim staramy się ulżyć w ich życiowych problemach.

Osiągnięcia Fundacji są efektem :

– pracy wielu ludzi zaangażowanych w organizacji pomocy dla potrzebujących rodzin.

– ofiarności wielu górników zatrudnionych w kopalniach i innych zakładach górniczych, którzy wspierają Fundację niejednokrotnie symboliczną złotówką, ale w masie zapewniającą pomoc potrzebującym,

– ofiarności setek darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych przekazujących nam różne kwoty pieniężne, a także środki materialne, jakie mogą służyć górniczym rodzinom.