Fundacja organizuje zbiórki publiczne na cele statutowe i ukierunkowane na podopiecznych potrzebujących największego wsparcia.

Lista zbiórek publicznych – zobacz