Piszą i mówią o nas

TELEWIZJA

Telewizja Silesia : http://www.tvs.pl/search?q=fundacja+rodzin+g%C3%B3rniczych

TVP  : http://www.tvp.pl/szukaj?query=FUNDACJA+RODZIN+G%C3%93RNICZYCH

PRASA

Czasopismo Wydawnictwa Górniczego S.A. “Trybuna Górnicza” : http://gornicza.com.pl/trybuna-gornicza

Portal Górniczy Wydawnictwa Górniczego S.A. : http://www.nettg.pl/

Gazeta Związku Zawodowego  Górników w Polsce “Górnik” : http://www.gornik.info.pl/

Gazeta firmowa “Kompania Węglowa” : http://www.kwsa.pl/aktualnosci/gazeta_firmowa

Miesięcznik KHW S.A. “Nasz Holding” : http://www.khw.pl/aktualnosci/Nasz_Holding.html

Miesięcznik JSW S.A. “Jastrzębski Węgiel” : http://www.jsw.pl/

Periodyk Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa “Przegląd Górniczy” : http://www.sitg.pl/strona-przeglad_e.html

Biuletyn Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa  “Wspólne Sprawy” : http://www.sitg.pl/strona-dzialalnosc_wspolne_sprawy.html