Fundacja Rodzin Górniczych udziela pomocy na podstawie przepisów Regulaminu udzielania pomocy rodzinom górniczym.

Nazwa dokumentu Pobierz dokument
Regulamin udzielania pomocy rodzinom górniczym
Zasady przyznawania stypendiów - załącznik nr 1 regulaminu
Zasady przyznawania zapomóg - załącznik nr 2 regulaminu
Zasady rekrutacji na zorganizowanie formy wypoczynku - załącznik nr 3 regulaminu
Wniosek o pomoc (zapomogę, stypendium) - załącznik nr 4 regulaminu
Wniosek o udział w zorganizowanej formie wypoczynku (wyjazd rehabilitacyjny, wycieczka, wyjazd dla dziecka) - załącznik nr 5 do regulaminu
Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę obciążenia mieszkaniowe rodziny - druk - opłaty miesięczne