Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI – kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obecny Zarząd:

 • Prezes Zarządu – Ryszard Wyględacz
RADA FUNDACJI – kolegialny organ nadzoru i kontroli.

Członkami Rady Fundacji VII kadencji są:

 1. Andrzej Sączek – Polska Grupa Górnicza S.A.
 2. Łukasz Pieda – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 3. Marcin Nastawny – Tauron Wydobycie S.A.
 4. Agnieszka Anczyk – CZW Węglozbyt S.A.
 5. Przemysław Kotniewicz – Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 6. Joanna Krzemień – Główny Instytut Górnictwa
 7. Grzegorz Hose – PZU SA i PZU Życie SA
 8. Anna Łomnicka – Famur S.A.
 ZGROMADZENIE FUNDATORÓW:
 1. Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 3. Węglokoks S.A.
 4. Primetech S.A.
 5. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 6. Główny Instytut Górnictwa
 7. CZW Węglozbyt S.A.
 8. Konsorcjum PRGiBSz S.A.
 9. Tauron Wydobycie S.A.
 10. PZU SA
 11. PZU Życie SA
 12. Jerzy Markowski
 13. Henryk Paszcza
 14. Kazimierz Służewski