Poniżej przedstawiamy sprawozdania z działalności Fundacji:
Sprawozdanie finansowe 2022
Sprawozdanie merytoryczne 2022
Audyt 2022
Sprawozdania z wcześniejszych lat:
Sprawozdanie finansowe 2021
Sprawozdanie merytoryczne 2021
Audyt 2021

Sprawozdanie finansowe 2020
Sprawozdanie merytoryczne 2020
Audyt 2020

Sprawozdanie finansowe 2019
Sprawozdanie merytoryczne 2019
Audyt 2019 

Sprawozdanie finansowe 2018
Sprawozdanie merytoryczne 2018
Audyt 2018

Sprawozdanie finansowe 2017
Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie finansowe 2016
Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie finansowe 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015


Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014


Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013