2020 ROK

W 2020 roku Fundacja Rodzin Górniczych mimo wprowadzanych organiczeń w związku z epidemią Covid-19 zrealizowała założenie dotyczące zapewnienia wsparcia dla podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej rehabilitacji medycznej, zapewniając wyjazdy rehabilitacyjne i rehabilitacje dla 18 osób na łączną kwotę prawie 32.000 zł. 

2019 ROK

W 2019 roku z dofinansowania pomocy rehabilitantów i pobytów leczniczych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych skorzystało 36 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych na łączną kwotę ponad 76.000 zł.

2018 ROK

W 2018 roku z dofinansowania leczenia, pomocy rehabilitantów i pobytów leczniczych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych skorzystało 49 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych na łączną kwotę prawie 72.000 zł.

2017 ROK

W 2017 roku z dofinansowania leczenia, pomocy rehabilitantów i pobytów leczniczych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych skorzystało 29 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych na łączną kwotę ponad 52.000 zł.

2016 ROK

W 2016 roku z pomocy rehabilitantów i pobytów leczniczych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych skorzystało 34 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych na łączną kwotę ponad 53.000,00zł.

2015 ROK

W 2015 roku z dofinansowania na leczenie i rehabilitację skorzystało ponad 60 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych , w tym z pomocy rehabilitantów skorzystało 13 osób, 3 osoby otrzymały dofinansowanie do zabiegów operacyjnych, a 6 osób dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Razem przeznaczono na to prawie 100.000zł. W tym zorganizowano też wyjazd dla górników inwalidów:

POBYT leczniczy z zabiegami dla górników po wypadkach w Uzdrowisku „ Równica” w Ustroniu 19.10 – 01.11.2015r.
Pobyt zrealizowany dzięki wpłatom darowizn na poszkodowanych górników w wypadku przy pracy w KWK Mysłowice-Wesoła w dniu 06.10.2014r. oraz odpisom 1% podatku za rok 2014 przekazanym na cele statutowe Fundacji Rodzin Górniczych. Dziękujemy za wszelkie przekazane darowizny i odpisy 1% podatku.