Fundacja pomoc prawna rodzinie oraz osobom potrzebującym.

Podopieczni Fundacji Rodzin Górniczych po wcześniejszym zgłoszeniu i otrzymaniu potwierdzenia zwrotnego w biurze Fundacji
(tel. 32 757-26-08, e-mail: fundacjafrg@wp.pl) mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych radcy prawnego:

Kancelaria Radcy Prawnego Elżbiety Mikitów-Pakura

Porady prawne udzielane są osobom/rodzinom korzystającym z pomocy Fundacji w następującym zakresie:

  • rent, emerytur i innych świadczeń pieniężnych stanowiących dochód wyżej wymienionych;
  • orzeczeń lekarskich, itp dotyczących wyżej wymienionych;
  • spraw mieszkaniowych dotyczących lokalu będącego miejscem zamieszkania wyżej wymienionych;