2017 ROK

W 2017 roku Fundacja Rodzin Górniczych realizując założenie dotyczące rozwijania możliwości pomocowych dla podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia w formie rehabilitacji medycznej zapewniła wyjazdy rehabilitacyjne dla 24 osób na łączną kwotę 39.931 zł. Zapewniliśmy też rehabilitację domową dla 2 niepełnosprawnych podopiecznych na łączną kwotę 3.900 zł. Sfinansowaliśmy 1 zabieg medyczny dla sieroty po górniku w wysokości 3.000 zł oraz dofinansowaliśmy zakup protezy dla górnika poszkodowanego w wypadku na kopalni w wysokości 4.000 zł.

W 2017 roku z dofinansowania leczenia, pomocy rehabilitantów i pobytów leczniczych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych skorzystało 28 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych na łączną kwotę ponad 50.831,00zł.


2016 ROK

W 2016 roku z pomocy rehabilitantów i pobytów leczniczych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych skorzystało 34 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych na łączną kwotę ponad 53.000,00zł.


2015 ROK

W 2015 roku z dofinansowania na leczenie i rehabilitację skorzystało ponad 60 podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych , w tym z pomocy rehabilitantów skorzystało 13 osób, 3 osoby otrzymały dofinansowanie do zabiegów operacyjnych, a 6 osób dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Razem przeznaczono na to prawie 100.000zł. W tym zorganizowano też wyjazd dla górników inwalidów:

POBYT leczniczy z zabiegami dla górników po wypadkach w Uzdrowisku „ Równica” w Ustroniu 19.10 – 01.11.2015r.
 
Pobyt realizowany jest dzięki wpłatom darowizn na poszkodowanych górników w wypadku przy pracy w KWK Mysłowice-Wesoła w dniu 06.10.2014r. oraz odpisom 1% podatku za rok 2014 przekazanym na cele statutowe Fundacji Rodzin Górniczych. Dziękujemy za wszelkie przekazane darowizny i odpisy 1% podatku za 2014 rok.

2014 ROK

W 2014 z pomocy rehabilitantów skorzystało 8 osób, a 71 osób skorzystało z 2-tygodniowych pobytów leczniczych w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych na łączną kwotę ponad 140.000,00zł.