2017 ROK

W 2017 roku przyznano 166 zapomóg doraźnych na łączną kwotę ponad 215.000 zł. Przekazywanych zostało 11 zapomóg socjalnych, których całkowity koszt wyniósł ponad 37.000 zł. Wypłacone zostało też 30 zapomóg ukierunkowanych ze środków pochodzących z ukierunkowanych zbiórek pieniężnych i darowizn. Ich wysokość wyniosła prawie 100.000 zł.


2016 ROK

W 2016 udzielono przeszło 350 zapomóg na łączną kwotę prawie 400.000zł.


2015 ROK

W 2015 roku udzielono przeszło 400 zapomóg na łączną kwotę prawie 400.000zł.


2014 ROK

W roku 2014 wypłacono ok. 550 zapomóg na bieżące wydatki i leczenie na łączną kwotę prawie 560 tys. zł.