Pomoc z Fundacji Orlen

Dzięki wsparciu Fundacji Orlen zrealizowaliśmy  w okresie 01.06.2022r.-31.12.2022r. projekt pt. “Rehabilitacja dla chorych, niepełnosprawnych lub będących w wieku senioralnym podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych”

Pomoc w formie pobytu w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych została udzielona 18 podopiecznym, którzy wymagają rehabilitacji ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny. Całkowity koszt projektu wyniósł 36.850zł.

Pozostałe aktualności