Pomoc świąteczna dla rodzin górniczych 2021

W grudniu 2021 roku zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego 100 rodzin górniczych otrzymało pomoc świąteczną. Łączna wartość przekazanej pomocy w projekcie wyniosła 100 tys. zł. Pomoc została udzielona podopiecznym Fundacji będącym w najtrudniejszych sytuacjach życiowych ze względu na: niskie dochody, ciężkie choroby, niepełnosprawność, samotną starość.

Naszymi celami były w tym projekcie:
– zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
– poprawa bytu rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
– pomoc osobom z niepełnosprawnościami, chorym
– pomoc osobom starszym

Dzięki otrzymanym środkom rodziny mogły zrobić niezbędne zakupy na święta, a osoby samotne i chore zyskały także świadomość, że nie są pozostawione same sobie.

Zakup bonów został dofinansowany przez:

Pozostałe aktualności