Projekt dofinansowania leków 2022

Nasza Fundacja po raz kolejny została laureatem konkursu DOZ Fundacji  dbam o zdrowie “Razem możemy więcej” 2022 edycja X.

W ramach konkursu zrealizowaliśmy projekt pt.: “Dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych”.

Realizacja projektu objęła okres 01.03.2022r.-30.09.2022r. Pomoc została udzielona 33 podopiecznym, którzy ponoszą duże wydatki na leki i wyroby medyczne ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny.

Łączna wysokość wsparcia w projekcie wyniosła 48.000zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji 16.000zł, a wkład własny: 32.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji ARP 20.000zł. Pomoc przekazana została w formie kart podarunkowych do wykorzystania w aptekach DOZ.


Projekt realizowany w ramach X edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty


  Projekt dofinansowany ze środków Fundacji ARP

Pozostałe aktualności