Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.


ZARZĄD FUNDACJI - kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obecny Zarząd:

 • Prezes Zarządu - Ryszard Wyględacz

               


RADA FUNDACJI - kolegialny organ nadzoru i kontroli.

Członkami Rady Fundacji VI kadencji są:

 1. Przewodniczący Rady - Andrzej Pakura - Kompania Węglowa S.A.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady - Ryszard Wojtków - Tauron Wydobycie S.A.
 3. Andrzej Sączek - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 4. Łukasz Pieda - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 5. Paweł Cyz - Węglokoks S.A.
 6. Monika Konwerska - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 7. Jolanta Sebastian - Główny Instytut Górnictwa
 8. Małgorzata Kosierkiewicz - PZU Życie SA
 9. Rafał Sekuła - Famur S.A.
 10. Henryk Paszcza

 ZGROMADZENIE FUNDATORÓW:
 1. Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 2. Kompania Węglowa S.A.
 3. Katowicki Holding Węglowy S.A.
 4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 5. Węglokoks S.A.
 6. Kopex S.A.
 7. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 8. Główny Instytut Górnictwa
 9. CZW Węglozbyt S.A.
 10. Konsorcjum PRGiBSz S.A.
 11. Tauron Wydobycie S.A.
 12. PZU SA
 13. PZU Życie SA
 14. Jerzy Markowski
 15. Bogdan Ćwięk
 16. Henryk Paszcza
 17. Kazimierz Służewski