Organami Fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.


ZARZĄD FUNDACJI - kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Obecny Zarząd:

 • Prezes Zarządu - Ryszard Wyględacz

               


RADA FUNDACJI - kolegialny organ nadzoru i kontroli.

Członkami Rady Fundacji VII kadencji są:

 1. Przewodnicząca Rady - Anna Zych - KPRGiBSz S.A.
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady - Ryszard Wojtków - Tauron Wydobycie S.A.
 3. Andrzej Sączek - Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 4. Łukasz Pieda - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 5. Monika Konwerska - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 6. Jolanta Sebastian - Główny Instytut Górnictwa
 7. Małgorzata Kosierkiewicz - PZU Życie SA
 8. Janusz Gorol - Famur S.A.
 9. Agnieszka Anczyk - CZW Węglozbyt S.A.

 ZGROMADZENIE FUNDATORÓW:
 1. Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
 2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 3. Węglokoks S.A.
 4. Primetech S.A.
 5. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
 6. Główny Instytut Górnictwa
 7. CZW Węglozbyt S.A.
 8. Konsorcjum PRGiBSz S.A.
 9. Tauron Wydobycie S.A.
 10. PZU SA
 11. PZU Życie SA
 12. Jerzy Markowski
 13. Henryk Paszcza
 14. Kazimierz Służewski