Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Informujemy, że nasza Fundacja została laureatem konkursu DOZ Fundacji  dbam o zdrowie "Razem możemy więcej" 2021 edycja IX. W ramach programu zrealizujemy projekt pt.: "Dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych".

Realizacja projektu obejmuje okres 01.03.2021r.-30.09.2021r. Pomoc zostanie udzielona podopiecznym, którzy ponoszą duże wydatki na leki i wyroby medyczne ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny. Wsparcie planujemy przekazać dla około 15 osób. Każda osoba będzie mogła wnioskować o pomoc w maksymalnej wysokości do kwoty wydatków poniesionych na leki i wyroby medyczne w poprzednim roku. Łączna wysokość wsparcia w projekcie 60.000zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji wyniesie 20.000zł, a wkład własny wyniesie: 40.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji ARP 20.000zł.

Podopiecznych, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie prosimy o złożenie wniosku o zapomogę na dofinansowanie zakupu leków, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym. - DRUK WNIOSKU do pobrania


 Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty

Baner DOZ 2021


 

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji ARP

Fundacja ARP rgb


 

Drodzy podopieczni,

Otrzymaliśmy informacje dotyczącą możliwości skorzystania z rehabilitacji bez skierowana  w ramach NFZ przez osoby z orzeczoną lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością. Przekazujemy ją Wam, może ktoś skorzysta :)


zobacz szczegóły


 

Jedna złotówka to mało? Tak, ale to właśnie z pojedynczych złotówek składają się tysiące i miliony! Nawet najmniejsza darowizna, jaką robisz przy okazji zakupów, pomaga nam realizować nasze cele. Pamiętaj o nas przy codziennych internetowych sprawunkach i nie przejmuj się tym, że kwoty są niewielkie!

Tutaj zobaczysz, jak to działa: https://fanimani.pl/zaproszenie/24901/6fe69a997a9a46ee9bee375071189058/


 kazde zakupy sie licza


Tutaj zobaczysz, jak to działa: https://fanimani.pl/zaproszenie/24901/6fe69a997a9a46ee9bee375071189058/


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zachęca osoby młode, poszukujące zatrudnienia do udziału w projektach pozwalających zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie Urzędu:


 

Wsparcie osób młodych na rynku pracy

Bezpłatna pomoc prawna - zobacz więcej