Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

 
Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Jeśli nie jesteśmy w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musimy zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Maseczki będą konieczne w przestrzeniach zamkniętych, m.in. w urzędach, sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach.
Mimo że znoszone są obostrzenia, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż musimy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Koronawirus nadal jest dla nas zagrożeniem.

Informujemy, że w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi ograniczającymi realizację zabiegów rehabilitacyjnych Fundacja Rodzin Górniczych będzie rozpatrywać wnioski o dofinansowanie rehabilitacji i pobytów rehabilitacyjnych jedynie tych, które są niezbędne dla ratowania zdrowia i życia. 

Wnioski o zapomogi na dofinansowanie leczenia, leków, bieżących wydatków przyjmowane są bez zmian.

Zasady ubiegania się o zapomogi znajdziecie na naszej stronie w zakładce:


Jak uzyskać pomoc?


 


Od 16 kwietnia do odwołania wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

1. PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

2. Pomoc dla mieszkańców Katowic:

katowice koronawirus

Drodzy podopieczni wprowadzane są kolejne wytyczne. Apelujemy do Was o ich przestrzeganie. Tylko tak możemy walczyć z wirusem i ochronić zdrowie i życie swoje, naszych rodzin i bliskich.

1. Aktywność na zewnątrz ograniczamy do minimum. Traktujmy możliwość wyjścia na zewnątrz jako niezbędny środek higieny. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy. Wprowadzony jest całkowity zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, ogródków jordanowskich.

2. Utrzymujemy co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

3. Robimy zakupy w jednorazowych rękawiczkach (Sklepy będą miały obowiązek ich zapewnienia. Natomiast zaleca, się również aby klienci we własnym zakresie mieli ze sobą rękawiczki).

4. Seniorzy 65+ robią zakupy w godzinach od 10:00 do 12:00. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich.

5. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie wychodzą z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.


Wszystkie zalecenia szczegółowo opisane są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


Koronawirus wytyczne II