Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

WARSZTATY EDUKACYJNE – „MÓJ DOBROSTAN W OBLICZU CODZIENNYCH WYZWAŃ” W SZCZYTNEJ 2022 rok

Fundacja Rodzin Górniczych zbiera zapisy na warsztaty w Szczytnej dla podopiecznych FundacjiFRG w OWR „Relax” od 27.05-29.05.2022 r. - więcej informacji

 

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Od dzisiaj można składać wnioski, które dostępne są na stronach i w siedzibach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1 w Katowicach informuje o wolnych miejscach w Dziennych Domach Pomocy Społecznej:

1. DDPS Nr 1, ul. Czecha 2 – 4 miejsca,
2. DDPS Nr 2, ul. Głogowska 23 – 6 miejsc,
3. DDPS Nr 3, ul. Tysiąclecia 45 – 3 miejsca,
4. DDPS Nr 4, ul. Wiślana 9 – 6 miejsc,
5. DDPS Nr 5, ul. Świdnicka 35a – 8 miejsc,
6. DDPS Nr 6, ul. M. Oblatów 24 – 7 miejsc,
7. DDPS Nr 7, ul. Gliwicka 74a – 5 miejsc,
8. DDPS Dąb, ul. Dębowa 23 – 0 miejsc,
9. DDPS Brata Alberta, ul. Brata Alberta 4 - 12 miejsc.
Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem http://www.mops.katowice.pl

Popołudniowe kluby społecznościowe dla katowickich seniorów


Kluby działają od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się Dzienne Domy Pomocy Społecznej. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego jest bezpłatne. Adresy i telefony znajdziecie na stronie:


https://www.mops.katowice.pl/node/3362


 

Dzienne domy pomocy społecznej


Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Korzystanie z usług dziennego domu pomocy społecznej jest częściowo odpłatne. Wzór wniosku i informacje o opłatach znajdziecie na stronie: 


https://www.mops.katowice.pl/node/46


Drodzy podopieczni,
 
Życzymy Wam udanych wakacji :)
Rozpoczęliśmy nabór wniosków o stypendia na rok szkolny 2021/2022. Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można przesyłać w formie skanu drogą elektroniczną lub papierowo - pocztą.
 
Do wniosku należy dołączyć:

- zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO i odesłanie podpisanych załączonych oświadczeń dot. danych osobowych (Oświadczenie wypełnia każda osoba powyżej 16 roku życia wymieniona we wniosku),

- zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (za 2020r.),

- odpisy lub ksero dokumentów potwierdzających osiągany dochód                            
  (wynagrodzenia  z tytułu zatrudnienia- zaświadczenie o średnim wynagrodzeniu netto z  3 ostatnich miesięcy, renty /emerytury  - kopia aktualnej decyzji ZUS lub zaświadczenie z ZUS o wysokości renty, renty wyrównawczej-kopia aktualnej ugody z kwk lub zaświadczenie z kwk o wysokości renty wyrównawczej, zasiłki, 500+, świadczenia pielęgnacyjne – kopie decyzji, inne),- AKTUALNE-

- zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (z Urzędu Miasta) lub potwierdzenie ilości osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (wykaz w opłatach mieszkaniowych ze Spółdzielni),

- wykaz miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.)- potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp. (zgodnie z załącznikiem –OPŁATY MIESIĘCZNE) – dołączone dokumenty muszą wskazywać za jaki okres dokonywane są płatności,

- potwierdzenie odpisu 1% na FRG (kopia strony z rozliczenia PIT) bądź składki na kwk (kopia paska lub zaświadczenie z kwk),

- wyniki w nauce za rok 2020/2021 oraz zaświadczenia o kontynuacji nauki.

Zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (za 2020r.) uzyskacie składając wniosek o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem platformy e-puap, pocztą, poprzez swoje konto bankowe, gdzie wystarczy założyć profil zaufany, wypełnić i wysłać wniosek. W razie wątpliwości kontaktujcie się telefonicznie z Urzędem Skarbowym lub waszym bankiem.


DRUK WNIOSKU


ZGODA RODO


Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium z FundacjaFRG dla osób po raz pierwszy składających wniosek


Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy serdecznie