Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Przekazujemy dalej - może drodzy stypendyści-studenci zainteresuje Was ten temat 🙂
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje 29 lipca w Katowicach debatę "Biznes w nowej rzeczywistości - jak zarządzać ryzykiem finansowym",
udział bezpłatny

Konferencja 29 lipiec KatowiceWWW
Drodzy podopieczni,
 
Życzymy Wam udanych wakacji :)
Rozpoczęliśmy nabór wniosków o stypendia na rok szkolny 2021/2022. Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można przesyłać w formie skanu drogą elektroniczną lub papierowo - pocztą.
 
Do wniosku należy dołączyć:

- zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO i odesłanie podpisanych załączonych oświadczeń dot. danych osobowych (Oświadczenie wypełnia każda osoba powyżej 16 roku życia wymieniona we wniosku),

- zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (za 2019r.),

- odpisy lub ksero dokumentów potwierdzających osiągany dochód                            
  (wynagrodzenia  z tytułu zatrudnienia- zaświadczenie o średnim wynagrodzeniu netto z  3 ostatnich miesięcy, renty /emerytury  - kopia aktualnej decyzji ZUS lub zaświadczenie z ZUS o wysokości renty, renty wyrównawczej-kopia aktualnej ugody z kwk lub zaświadczenie z kwk o wysokości renty wyrównawczej, zasiłki, 500+, świadczenia pielęgnacyjne – kopie decyzji, inne),- AKTUALNE-

- zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (z Urzędu Miasta) lub potwierdzenie ilości osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (wykaz w opłatach mieszkaniowych ze Spółdzielni),

- wykaz miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.)- potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp. (zgodnie z załącznikiem –OPŁATY MIESIĘCZNE) – dołączone dokumenty muszą wskazywać za jaki okres dokonywane są płatności,

- potwierdzenie odpisu 1% na FRG (kopia strony z rozliczenia PIT) bądź składki na kwk (kopia paska lub zaświadczenie z kwk),

- wyniki w nauce za rok 2019/2020 oraz zaświadczenia o kontynuacji nauki.

Zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (za 2019r.) uzyskacie składając wniosek o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem platformy e-puap, poprzez swoje konto bankowe, gdzie wystarczy założyć profil zaufany, wypełnić i wysłać wniosek. W razie wątpliwości kontaktujcie się telefonicznie z Urzędem Skarbowym lub waszym bankiem.


DRUK WNIOSKU


ZGODA RODO


Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium z FundacjaFRG dla osób po raz pierwszy składających wniosek


Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy serdecznie

Fundacja realizuje projekt „Dofinansowania do sprzętu komputerowego i oprogramowania do nauki dla uczniów i studentów - podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych”. Realizacja projektu obejmuje okres 01.05.2021r.-30.10.2021r. Łączna wysokość wsparcia w projekcie 45.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji Orlen - 30.000zł, wkład własny Fundacji Rodzin Górniczych wyniesie: 15.000zł. Pomoc została udzielona 55 stypendystom, w których rodzinach są niskie dochody, osoby ciężko chore, niepełnosprawne oraz rodzinom wielodzietnym. Kwalifikacja do projektu przeprowadzona została na podstawie wniosków stypendialnych na rok szkolny 2020/21.


 

Dofinansowano ze środków Fundacji Orlen

Fundacja Orlen logotyp


Jesteśmy bardzo wdzięczni Darczyńcy, nasi Stypendyści czywiście też :)


Informujemy, że nasza Fundacja została laureatem konkursu DOZ Fundacji  dbam o zdrowie "Razem możemy więcej" 2021 edycja IX. W ramach programu zrealizujemy projekt pt.: "Dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych".

Realizacja projektu obejmuje okres 01.03.2021r.-30.09.2021r. Pomoc zostanie udzielona podopiecznym, którzy ponoszą duże wydatki na leki i wyroby medyczne ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny. Wsparcie planujemy przekazać dla około 15 osób. Każda osoba będzie mogła wnioskować o pomoc w maksymalnej wysokości do kwoty wydatków poniesionych na leki i wyroby medyczne w poprzednim roku. Łączna wysokość wsparcia w projekcie 60.000zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji wyniesie 20.000zł, a wkład własny wyniesie: 40.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji ARP 20.000zł.

Podopiecznych, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie prosimy o złożenie wniosku o zapomogę na dofinansowanie zakupu leków, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy rodzinom górniczym. - DRUK WNIOSKU do pobrania


 Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty

Baner DOZ 2021


 

Projekt dofinansowany ze środków Fundacji ARP

Fundacja ARP rgb


 

Drodzy podopieczni,

Otrzymaliśmy informacje dotyczącą możliwości skorzystania z rehabilitacji bez skierowana  w ramach NFZ przez osoby z orzeczoną lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością. Przekazujemy ją Wam, może ktoś skorzysta :)


zobacz szczegóły