Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Wyjście "Muzyczny relaks" dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych


W dniu 15 października 2021 o godzinie 19:00 w Sali koncertowej im. Karola Stryji, Filharmonii Śląskiej odbędzie się Koncert z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego - JAN A.P. KACZMAREK – RAPSODIA ŚLĄSKA | Sobotka | Wawrowski | Wyrostek | Shemet.
Podopiecznych zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenia telefoniczne (508-181-546, 327572608). Obowiązuje wpisowe 10zł. Zapisy do 14 października.
https://filharmonia-slaska.eu/production/9685/


 

Wycieczka „Odpoczynek z naturą – zwiedzanie zoo” dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych

Relacja z wycieczki „Odpoczynek z naturą – zwiedzanie zoo” dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych
W dniu 10 października zwiedziliśmy Śląski Ogród Zoologiczny. Wspaniale spędzony czas na integracji, obcowaniu z naturą 🙂 I te opowieści o mieszkańcach zoo naszej Pani przewodnik niezapomniane 😉
A wszystko to dzięki Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Jakubowi Chełstowskiemu i Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, którzy zapewnili nam wstęp do zoo i oprowadzanie przewodnika. Dziękujemy 🙂
Na koniec chwila odpoczynku przy grillu 🙂


Fotorelacja filmowa

Zdjęcie GR ZOO 2021 zm

 


 

Projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020.
Bezpłatne szkolenia i stypendium za udział!
Zapisy: 578 221 331
?WRZESIEŃ:
7-17.09.2021r. -> Pracownik administracyjno-biurowy + Szkolenie komputerowe ECDL (Excel, Word)
22-30.09.2021r. -> Obsługa klienta + Social Media
?PAŹDZIERNIK:
4-14.10.2021r. -> Rejestracja medyczna + Radzenie sobie ze stresem + Szkolenie komputerowe ECDL (Excel, Word)
20-29.10.2021r. - > Podstawy księgowości
?LISTOPAD:
2-10.11.2021r. -> Specjalista ds. e-marketingu + Tworzenie stron www
17-26.11.2021r. -> Kady i płace
Kto może wziąć udział?
?osoby w wieku 18-29 lat
?osoby mieszkające na terenie woj. śląskiego
?osoby niepracujące
?osoby studiujące niestacjonarnie

https://mlodziaktywni.europahouse.pl

Popołudniowe kluby społecznościowe dla katowickich seniorów


Kluby działają od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się Dzienne Domy Pomocy Społecznej. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego jest bezpłatne. Adresy i telefony znajdziecie na stronie:


https://www.mops.katowice.pl/node/3362


 

Dzienne domy pomocy społecznej


Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Korzystanie z usług dziennego domu pomocy społecznej jest częściowo odpłatne. Wzór wniosku i informacje o opłatach znajdziecie na stronie: 


https://www.mops.katowice.pl/node/46


Drodzy podopieczni,
 
Życzymy Wam udanych wakacji :)
Rozpoczęliśmy nabór wniosków o stypendia na rok szkolny 2021/2022. Wypełnione wnioski wraz z dołączonymi dokumentami można przesyłać w formie skanu drogą elektroniczną lub papierowo - pocztą.
 
Do wniosku należy dołączyć:

- zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO i odesłanie podpisanych załączonych oświadczeń dot. danych osobowych (Oświadczenie wypełnia każda osoba powyżej 16 roku życia wymieniona we wniosku),

- zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (za 2020r.),

- odpisy lub ksero dokumentów potwierdzających osiągany dochód                            
  (wynagrodzenia  z tytułu zatrudnienia- zaświadczenie o średnim wynagrodzeniu netto z  3 ostatnich miesięcy, renty /emerytury  - kopia aktualnej decyzji ZUS lub zaświadczenie z ZUS o wysokości renty, renty wyrównawczej-kopia aktualnej ugody z kwk lub zaświadczenie z kwk o wysokości renty wyrównawczej, zasiłki, 500+, świadczenia pielęgnacyjne – kopie decyzji, inne),- AKTUALNE-

- zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (z Urzędu Miasta) lub potwierdzenie ilości osób zameldowanych w gospodarstwie domowym (wykaz w opłatach mieszkaniowych ze Spółdzielni),

- wykaz miesięcznych kosztów czynszu i mediów (ogrzewanie, światło, woda, itp.)- potwierdzone przez administrację mieszkaniową, itp. (zgodnie z załącznikiem –OPŁATY MIESIĘCZNE) – dołączone dokumenty muszą wskazywać za jaki okres dokonywane są płatności,

- potwierdzenie odpisu 1% na FRG (kopia strony z rozliczenia PIT) bądź składki na kwk (kopia paska lub zaświadczenie z kwk),

- wyniki w nauce za rok 2020/2021 oraz zaświadczenia o kontynuacji nauki.

Zaświadczenia potwierdzone przez Urząd Skarbowy o wysokości dochodów osiągniętych w roku poprzednim OD WSZYSTKICH OSÓB PEŁNOLETNICH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM (za 2020r.) uzyskacie składając wniosek o wydanie zaświadczenia za pośrednictwem platformy e-puap, pocztą, poprzez swoje konto bankowe, gdzie wystarczy założyć profil zaufany, wypełnić i wysłać wniosek. W razie wątpliwości kontaktujcie się telefonicznie z Urzędem Skarbowym lub waszym bankiem.


DRUK WNIOSKU


ZGODA RODO


Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium z FundacjaFRG dla osób po raz pierwszy składających wniosek


Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy serdecznie