Pomogli

Fundacja Rodzin Górniczych na zaproszenie organizatorów VII Konferencji Naukowo-Technicznej - Energia, Środowisko, Eksploatacja Kopalń - Zarządzanie i Zrównoważony Rozwój - prowadziliśmy zbiórkę oraz informowaliśmy o działalności naszej Fundacji.

Dziękujemy Organizatorom za gościnę
konferencjaVI2022konferencjaVI2022zdjęcie
🙂

Zbiórka na Górniczym Koncercie Noworocznym

W dniu 7 marca odbył się koncert Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Na zaproszenie Organizatorów Fundacja FRG prowadziła zbiórkę na "dofinansowanie rehabilitacji dla niepełnosprawnych i ciężko chorych podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych". Zebrano 1970zł.
 

Dziękujemy Darczyńcom.

 
GIPH 2022

Pomóż poszkodowanym rodzinom - Przekaż 1% podatku - KRS 0000127003 - Bezpłatny program PIT: 
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000127003/

"Pomoc społeczna w okresie zimowo-świątecznym dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych"

W grudniu 2021 roku zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego 100 rodzin górniczych otrzymało pomoc świąteczną. Łączna wartość przekazanej pomocy w projekcie wyniosła 100 tys. zł. Pomoc została udzielona podopiecznym Fundacji będącym w najtrudniejszych sytuacjach życiowych ze względu na: niskie dochody, ciężkie choroby, niepełnosprawność, samotną starość.

Naszymi celami były w tym projekcie:
- zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
- poprawa bytu rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami, chorym
- pomoc osobom starszym

Dzięki otrzymanym środkom rodziny mogły zrobić niezbędne zakupy na święta, a osoby samotne i chore zyskały także świadomość, że nie są pozostawione same sobie.


Zakup bonów został dofinansowany przez:

   Fundacja ARP rgb              

Wygrana z "Jaka to melodia" przekazana na rzecz podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych :)

Bardzo serdecznie dziękujemy :)
 
Link do programu:

Jaka to melodia 8.01.2022r.

  


Pomóż poszkodowanym rodzinom - Przekaż 1% podatku - KRS 0000127003 - Bezpłatny program PIT: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000127003/

Mikołaj odwiedził Fundacja FRG

Paczki świąteczne już w drodze do naszych młodych podopiecznych 🙂
Pomogli nam :)
Pismo do paczek BN2021