Działalność na rzecz kobiet województwa śląskiego –

Integracyjne warsztaty psychologiczne dla wdów górniczych, matek -podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych

Warsztaty zrealizowane zostaną w Hotelu Ziemowit w Ustroniu (Ustroń 43-450 ul. Szpitalna 88). Weźmie w nich udział ok. 50 kobiet – podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych – matek sierot po górnikach, wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadkach przy pracy, czyli zostały poszkodowane w tragediach górniczych. Zadanie realizowane jest w celu:

- integracji społecznej kobiet po przeżytej tragedii,

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu kobiet po przeżytej tragedii,

- umożliwienie kobietom nawiązania wzajemnych relacji w grupie,

- wskazanie sposobów radzenia sobie z traumą i życia po tragedii.

Narzędziami realizacji zamierzonych celów będą: organizacja wspólnie spędzonego czasu w grupie oraz warsztaty psychologiczne.


Program


Opiekę psychologiczną warsztatów zapewnia:

logo SERiO 


 Logo z tekstem

ARP logo z tekstem


 Życzymy udanych warsztatów wszystkim uczestniczkom