KOLONIA 2019 – DĄBKI „Zakręcone wakacje”

Przyjmujemy zgłoszenia na kolonię do Dąbek w terminie 05.07 – 15.07.2019 r.
Chętni podopieczni w wieku 8-18 lat proszeni są o zgłoszenie telefoniczne: 32 757-26-08 i wypełnienie wniosku o wyjazd.

Obowiązuje wpisowe w kwocie 350 zł.
W przypadku większej liczby zgłoszeń brane będą po uwagę dochody rodziny oraz to czy już ktoś korzystał z tego typu wyjazdów.


Program


 

Druk wniosku o wyjazd