Formy pomocy wdowom, sierotom, inwalidom i rodzinom górniczym

Fundacja Rodzin Górniczych, oprócz wdów i sierot po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wypadkach w trakcie pracy na kopalni, pomaga także inwalidom górniczym i rodzinom górniczym w trudnej sytuacji życiowej. Każdy, kto znajduje się w takiej sytuacji, może uzyskać konkretne wsparcie.


Statutowa działalność Fundacji Rodzin Górniczych to materialne wspieranie rodzin pozostałych po górnikach, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będących w niedostatku lub potrzebujących doraźnego wsparcia.


 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO  - KRS: 0000127003


Fundacja Rodzin Górniczych nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek górników i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne (Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (dochodu) kwot dokonanych przez podatników darowizn.) oraz zadeklarowanego odpisu 1% podatku.

Efekty działalności fundacji górników najlepiej obrazują liczby. Od początku działalności pomogliśmy ponad 5000 osobom. Zapewne niewiele jest organizacji pożytku publicznego, które przekazały blisko 30 milionów złotych przez stypendia dla dzieci uczących się, zapomogi, finansowanie rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy turnusy rehabilitacyjne.

Fundacja Rodzin Górniczych pomaga:

  • Wdowom po górnikach, które po stracie męża stają przed dużymi wyzwaniami. Muszą zająć się dziećmi, a nie zawsze są w stanie znaleźć dla siebie stabilne zatrudnienie. Fundacja Rodzin Górniczych wspiera je przez wypłacanie odpowiednich zapomóg.
  • Dzieciom-sierotom, które straciły rodzica wskutek wypadku w kopalni, lub też wypadek ograniczył jego sprawność i jest to powodem, dla którego rodzice nie mogą zapewnić mu odpowiedniego wsparcia, głównie w edukacji. Fundacja górnicza udziela wsparcia przez stypendia i organizowane warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne.
  • Inwalidom górniczym, którzy bardzo często wymagają stałej specjalistycznej opieki medycznej. Osobom, które straciły sprawność na skutek wypadków w pracy, pomagamy m.in. przez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, a także dofinansowanie zabiegów i rehabilitacji.
  • Rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi – one także mogą otrzymać stypendium, jeśli się uczą. Finansowany jest dla nich zakup specjalistycznego sprzętu, dofinansowanie zabiegów medycznych, rehabilitacji.

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY - ZŁÓŻ WNIOSEK