W dniu 26 września w Pałacu Młodzieży w Katowicach FundacjaFRG z PZU i CentrumBRD w projekcie "Ja i moja rodzina bezpieczni na drodze"

400 dzieci z I i II klas szkół podstawowych sąsiadujących z kwk uczyły się bezpieczeństwa na drodze. Impreza składała się z dynamicznych zabaw i konkursów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, w których „przemycane” były podstawowe zasady poruszania się po drogach, sposoby unikania zagrożeń i pozbycia się lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy. Wszystkie elementy imprezy skonsultowane zostały z władzami oświatowymi i policją.
Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w elementy bezpośrednio zabezpieczające dzieci na drodze i materiały edukacyjne, w tym m.in.:
o kamizelki fluorescencyjne z odblaskami
o opaski odblaskowe
o materiały edukacyjne (dla rodziców i opiekunów).

Organizatorami imprezy byli: Fundacja Rodzin GórniczychPZU i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoProjekt w całości został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU. Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Wydarzenie zostało bardzo dobrze ocenione przez nauczycielki, których uczniowie brali w nim udział.

projektPZU2019