Można również pomagać poprzez:

  • udostępnianie nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą miejsc na wczasach, wycieczkach,kursach,
  • udostępnianie podopiecznym bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych miejsc na studiach wyższych,
  • oferowanie miejsc pracy dla podopiecznych FRG
  • inne materialne i pozamaterialne formy pomocy


JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ POMOC