Pomogli

Spółka Restrukturyzacji Kopalń w dniu 3 grudnia w siedzibie Opery Śląskiej w Bytomiu zorganizowała uroczystą akademię barbórkową. Zgromadziło się na niej około 400 osób - kierownictwo spółki i zaproszeni przez nie goście oraz przedstawiciele załogi.

Zaproszeni goście zamiast zwyczajowych kwiatów proszeni byli o przekazanie datków na Fundację Rodzin Górniczych.
Dziękujemy Zarządowi, pracownikom SRK i wszystkim darczyńcom za wsparcie dla naszych podopiecznych - rodzin poszkodowanych w tragediach górniczych.


 

Sztuką wspieranie poszkodowanych przez tragedie górnicze

akończyła się licytacja zdjęć górnika z KWK Piast. Wylicytowaliście 1530zł. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz pomocy podopiecznym Fundacji Rodzin Górniczych.
Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku:
 

Na zaproszenie Kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Fundacja Rodzin Górniczych prowadziła zbiórkę na leczenie Marcina Sobala podczas Pikniku z okazji 50-lecia KWK "Zofiówka" w dniu 21 września br. na boisku sportowym przy ul. ks. Biskupa H. Bednorza w Jastrzębiu-Zdroju. Zebraliśmy 1.474,12 zł na lek dla Marcina.

Ścigamy się z czasem dla Marcina. Są już środki na 3 dawki leku. Trzeba jednak środków na kolejne.

MarcinSobala


APEL FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH O POMOC DLA MARCINA SOBALA


Pod naszą opieką znajduje się wiele rodzin górniczych. W sprawie jednej z nich zwracamy się o dodatkowe wsparcie, ponieważ nasze środki nie są w stanie zapewnić pomocy rodzinie.

Marcin jest chory na chorobę Neumanna-Picka, która niszczy jego organizm. Jest młodym, 36 letnim, pogodnym człowiekiem, który chce żyć nie tracąc kontaktu z otoczeniem, choć choroba mu to odbiera.

"Fundacja pomaga Marcinowi od 2013 roku poprzez zapomogi na rehabilitację oraz zbiórki ukierunkowanego 1% podatku na leczenie. Lek na który obecnie chcemy zbierać środki Marcin brał przez kilka lat. Lek otrzymywał bezpłatnie z kliniki z Niemiec. Kiedy lek wprowadzono do sprzedaży w Polsce niestety nie mógł go otrzymywać bezpłatnie. Ówczesny koszt leku wynosił ok. 24.000 zł (2016r.). Próbowaliśmy wraz z rodziną Marcina zapewnić finansowanie leku, kwota była jednak za duża. Rodzina zdecydowała się na zaprzestanie podawania leku Marcinowi na rzecz zintensyfikowanej rehabilitacji. Stan Marcina zaczął się jednak ostatnio bardzo pogarszać. Ma coraz poważniejsze problemy z poruszaniem się, koordynacją ruchów, mową. Marcin traci możliwość samodzielnego poruszania się i także kontaktu z otoczeniem, i jest tego świadomy. Marcin jest bardzo miłym, pogodnym człowiekiem, zachowuje uśmiech mimo choroby, chociaż coraz trudniej. Obecnie pojawił się zamiennik leku, który kosztuje 8.000 zł. W zakupie pierwszej dawki leku już pomogliśmy rodzinie. Teraz zbieramy na kolejne, tak aby zatrzymać postęp choroby. Cały czas liczymy też na to że lek zostanie objęty refundacją NFZ. Walczymy wraz z rodziną Marcina o jego życie." - Ryszard Wyględacz Prezes Fundacji Rodzin Górniczych

Ojciec Marcina w latach 1978-2008 pracował na kopalni Borynia. Od 2008r. na emeryturze. Pracował jako górnik pod ziemią.

Zbiórkę środków na lek dla Marcina prowadzimy poprzez wpłaty na konto Fundacji:

PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 z dopiskiem: "Marcin Sobala"

lub poprzez zbiórkę na Facebooku

Miesięczny koszt leku to 8000zł. Rehabilitacja w obecnym postępie choroby już nie wystarcza, a lek może zatrzymać, a nawet cofnąć postęp choroby. Jednocześnie mama Marcina walczy o objęcie leku refundacją NFZ.
 

Centralna stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w dniu 26 listopada zorganizowała uroczystość Barbórki. Zaproszeni goście zamiast zwyczajowych kwiatów proszeni byli o przekazanie datków na Fundację Rodzin Górniczych.

Dziękujemy Zarządowi, pracownikom CSRG i wszystkim darczyńcom za wsparcie dla naszych podopiecznych - rodzin poszkodowanych w tragediach górniczych.


 Fotorelacja z wydarzenia

BarbórkaCSRG2019

W dniu 26 września w Pałacu Młodzieży w Katowicach FundacjaFRG z PZU i CentrumBRD w projekcie "Ja i moja rodzina bezpieczni na drodze"

400 dzieci z I i II klas szkół podstawowych sąsiadujących z kwk uczyły się bezpieczeństwa na drodze. Impreza składała się z dynamicznych zabaw i konkursów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, w których „przemycane” były podstawowe zasady poruszania się po drogach, sposoby unikania zagrożeń i pozbycia się lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy. Wszystkie elementy imprezy skonsultowane zostały z władzami oświatowymi i policją.
Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w elementy bezpośrednio zabezpieczające dzieci na drodze i materiały edukacyjne, w tym m.in.:
o kamizelki fluorescencyjne z odblaskami
o opaski odblaskowe
o materiały edukacyjne (dla rodziców i opiekunów).

Organizatorami imprezy byli: Fundacja Rodzin GórniczychPZU i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoProjekt w całości został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU. Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Wydarzenie zostało bardzo dobrze ocenione przez nauczycielki, których uczniowie brali w nim udział.

projektPZU2019