Fundacja Rodzin Górniczych na zaproszenie organizatorów VII Konferencji Naukowo-Technicznej - Energia, Środowisko, Eksploatacja Kopalń - Zarządzanie i Zrównoważony Rozwój - prowadziliśmy zbiórkę oraz informowaliśmy o działalności naszej Fundacji.

Dziękujemy Organizatorom za gościnę
konferencjaVI2022konferencjaVI2022zdjęcie
🙂