Jak pomagać potrzebującym rodzinom?

Osoby, które trafiły na stronę Fundacji Rodziny Górniczych, z pewnością zastanawiają się, w jaki sposób mogą nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Wyjaśniamy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie nasze działania finansowane są ze składek, a także darowizn, które przekazywane są przez firmy i osoby prywatne. Inną formą pomocy w naszej codziennej misji, jest przekazanie naszej fundacji górników odpisu 1% podatku.

W codziennej działalności pomagamy wdowom, sierotom i  inwalidom górniczym, a także rodzinom górniczym, które potrzebują wsparcia materialnego.

Fundacja Rodzin Górniczych na zaproszenie organizatorów VII Konferencji Naukowo-Technicznej - Energia, Środowisko, Eksploatacja Kopalń - Zarządzanie i Zrównoważony Rozwój - prowadziliśmy zbiórkę oraz informowaliśmy o działalności naszej Fundacji.

Dziękujemy Organizatorom za gościnę
konferencjaVI2022konferencjaVI2022zdjęcie
🙂