Jak pomagać potrzebującym rodzinom?

Osoby, które trafiły na stronę Fundacji Rodziny Górniczych, z pewnością zastanawiają się, w jaki sposób mogą nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Wyjaśniamy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie nasze działania finansowane są ze składek, a także darowizn, które przekazywane są przez firmy i osoby prywatne. Inną formą pomocy w naszej codziennej misji, jest przekazanie naszej fundacji górników odpisu 1% podatku.

W codziennej działalności pomagamy wdowom, sierotom i  inwalidom górniczym, a także rodzinom górniczym, które potrzebują wsparcia materialnego.

Informujemy, że Fundacja zrealizowała 01.05.2021r.-30.10.2021r. projekt pt. "Dofinansowania do sprzętu komputerowego i oprogramowania do nauki dla uczniów i studentów - podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych". Pomoc została udzielona 55 stypendystom, w których rodzinach są niskie dochody, osoby ciężko chore, niepełnosprawne oraz rodzinom wielodzietnym. Łączna wysokość wsparcia w projekcie wyniosła 45.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji Orlen - 30.000zł, wkład własny Fundacji Rodzin Górniczych: 15.000zł.


Dofinansowano ze środków Fundacji Orlen

Fundacja Orlen logotyp


 Dziękujemy darczyńcy za wsparcie projektu :)