Jak pomagać potrzebującym rodzinom?

Osoby, które trafiły na stronę Fundacji Rodziny Górniczych, z pewnością zastanawiają się, w jaki sposób mogą nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Wyjaśniamy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie nasze działania finansowane są ze składek, a także darowizn, które przekazywane są przez firmy i osoby prywatne. Inną formą pomocy w naszej codziennej misji, jest przekazanie naszej fundacji górników odpisu 1% podatku.

W codziennej działalności pomagamy wdowom, sierotom i  inwalidom górniczym, a także rodzinom górniczym, które potrzebują wsparcia materialnego.

Centralna stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w dniu 26 listopada zorganizowała uroczystość Barbórki. Zaproszeni goście zamiast zwyczajowych kwiatów proszeni byli o przekazanie datków na Fundację Rodzin Górniczych.

Dziękujemy Zarządowi, pracownikom CSRG i wszystkim darczyńcom za wsparcie dla naszych podopiecznych - rodzin poszkodowanych w tragediach górniczych.


 Fotorelacja z wydarzenia

BarbórkaCSRG2019