Jak pomagać potrzebującym rodzinom?

Osoby, które trafiły na stronę Fundacji Rodziny Górniczych, z pewnością zastanawiają się, w jaki sposób mogą nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Wyjaśniamy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie nasze działania finansowane są ze składek, a także darowizn, które przekazywane są przez firmy i osoby prywatne. Inną formą pomocy w naszej codziennej misji, jest przekazanie naszej fundacji górników odpisu 1% podatku.

W codziennej działalności pomagamy wdowom, sierotom i  inwalidom górniczym, a także rodzinom górniczym, które potrzebują wsparcia materialnego.

Składki w zakładach

Pracownicy kopalń, zakładów, których kierownictwa współpracują z Fundacją Rodzin Górniczych mogą bezpośrednio w swoim zakładzie w dziale zajmującym się płacami zadeklarować miesięczną darowiznę (składkę) na rzecz działalności statutowej Fundacji. Zadeklarowana kwota jest co miesiąc odliczana z wynagrodzenia pracownika i przekazywana Fundacji. Składka oraz jej wysokość jest dobrowolna.

Współpracują w tym zakresie z Fundacją:

kopalnie i zakłady podlegające Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o., Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., jak również firmy: Konsorcjum PRGiBSz, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Główny Instytut Górnictwa, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o., Bogdanka S.A.

WZÓR DEKLARACJI - pobierz

Deklaracja cz.1

JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ ZŁOTÓWKĘ

(Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (dochodu) kwot dokonanych przez podatników darowizn.)