"Pomoc społeczna w okresie zimowo-świątecznym dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych"

W grudniu 2020 roku zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego 100 rodzin górniczych otrzymało pomoc świąteczną. Łączna wartość przekazanej pomocy w projekcie wyniosła 100 tys. zł. Pomoc została udzielona podopiecznym Fundacji będącym w najtrudniejszych sytuacjach życiowych ze względu na: niskie dochody, ciężkie choroby, niepełnosprawność, samotną starość.

Naszymi celami były w tym projekcie:
- zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
- poprawa bytu rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami, chorym
- pomoc osobom starszym

Dzięki otrzymanym środkom rodziny mogły zrobić niezbędne zakupy na święta, a osoby samotne i chore zyskały także świadomość, że nie są pozostawione same sobie.


Zakup bonów został dofinansowany przez:

   Fundacja ARP rgb    arp   fundacja jsw logo       fund enea

       

                                                                      

Dziękujemy Drodzy Darczyńcy.

Wasze wsparcie pomogło nam zapewnić rodzinom dotkniętym tragediami górniczymi - naszym podopiecznym radosne Święta.