Pomogli

"Pomoc społeczna w okresie zimowo-świątecznym dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych"

W grudniu 2021 roku zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego 100 rodzin górniczych otrzymało pomoc świąteczną. Łączna wartość przekazanej pomocy w projekcie wyniosła 100 tys. zł. Pomoc została udzielona podopiecznym Fundacji będącym w najtrudniejszych sytuacjach życiowych ze względu na: niskie dochody, ciężkie choroby, niepełnosprawność, samotną starość.

Naszymi celami były w tym projekcie:
- zmniejszenie wykluczenia społecznego rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
- poprawa bytu rodzin dotkniętych tragediami górniczymi,
- pomoc osobom z niepełnosprawnościami, chorym
- pomoc osobom starszym

Dzięki otrzymanym środkom rodziny mogły zrobić niezbędne zakupy na święta, a osoby samotne i chore zyskały także świadomość, że nie są pozostawione same sobie.


Zakup bonów został dofinansowany przez:

   Fundacja ARP rgb              

Mikołaj odwiedził Fundacja FRG

Paczki świąteczne już w drodze do naszych młodych podopiecznych 🙂
Pomogli nam :)
Pismo do paczek BN2021

Wycieczka „Odpoczynek z naturą – zwiedzanie zoo” dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych

Relacja z wycieczki „Odpoczynek z naturą – zwiedzanie zoo” dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych
W dniu 10 października zwiedziliśmy Śląski Ogród Zoologiczny. Wspaniale spędzony czas na integracji, obcowaniu z naturą 🙂 I te opowieści o mieszkańcach zoo naszej Pani przewodnik niezapomniane 😉
A wszystko to dzięki Marszałkowi Województwa Śląskiego Panu Jakubowi Chełstowskiemu i Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, którzy zapewnili nam wstęp do zoo i oprowadzanie przewodnika. Dziękujemy 🙂
Na koniec chwila odpoczynku przy grillu 🙂


Fotorelacja filmowa

Zdjęcie GR ZOO 2021 zm

 


 

Informujemy, że Fundacja zrealizowała 01.05.2021r.-30.10.2021r. projekt pt. "Dofinansowania do sprzętu komputerowego i oprogramowania do nauki dla uczniów i studentów - podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych". Pomoc została udzielona 55 stypendystom, w których rodzinach są niskie dochody, osoby ciężko chore, niepełnosprawne oraz rodzinom wielodzietnym. Łączna wysokość wsparcia w projekcie wyniosła 45.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji Orlen - 30.000zł, wkład własny Fundacji Rodzin Górniczych: 15.000zł.


Dofinansowano ze środków Fundacji Orlen

Fundacja Orlen logotyp


 Dziękujemy darczyńcy za wsparcie projektu :)

Nasza Fundacja jako laureat konkursu DOZ Fundacji  dbam o zdrowie "Razem możemy więcej" 2021 edycja IX zrealizowała projekt pt.: "Dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych".

Realizacja projektu obejmuje okres 01.03.2021r.-30.09.2021r. Pomoc została udzielona podopiecznym, którzy ponoszą duże wydatki na leki i wyroby medyczne ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny. Wsparcie przekazano 19 osobom. Łączna wysokość wsparcia w projekcie wyniosła 60.000zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji 20.000zł, a wkład własny: 40.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji ARP 20.000zł.


 Projekt realizowany w ramach IX edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty

Baner DOZ 2021


  Projekt dofinansowany ze środków Fundacji ARP

Fundacja ARP rgb