Informujemy, że Fundacja zrealizowała 01.05.2021r.-30.10.2021r. projekt pt. "Dofinansowania do sprzętu komputerowego i oprogramowania do nauki dla uczniów i studentów - podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych". Pomoc została udzielona 55 stypendystom, w których rodzinach są niskie dochody, osoby ciężko chore, niepełnosprawne oraz rodzinom wielodzietnym. Łączna wysokość wsparcia w projekcie wyniosła 45.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji Orlen - 30.000zł, wkład własny Fundacji Rodzin Górniczych: 15.000zł.


Dofinansowano ze środków Fundacji Orlen

Fundacja Orlen logotyp


 Dziękujemy darczyńcy za wsparcie projektu :)