Informacje o Fundacji Rodzin Górniczych

Statut FRG


Fundacja działa na podstawie Statutu zatwierdzonego w Sądzie Rejonowym w Katowicach.

Aktualny Statut - zobacz