Informacje o Fundacji Rodzin Górniczych

Spotkania barbórkowo-świąteczne

Doroczne spotkania Rodzin Górniczych. Spotkania zapoczątkowane zostały w dniu 3 grudnia 2000 roku. W grudniu 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką zaszczycili swoją obecnością spotkanie rodzin górniczych. W spotkaniu biorą udział: przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, przedstawiciele spółek węglowych, firm przemysłu górniczego oraz podopieczni Fundacji - wdowy, sieroty po górnikach, który zginęli w wypadkach przy pracy, inwalidzi górniczy. Zapraszani są też przedstawiciele mediów.

Cele przedsięwzięcia:
- podsumowanie dotychczasowej działalności Fundacji Rodzin Górniczych,
- kultywacja tradycji Górniczych (impreza odbywa się w okresie barbórkowym),
- wzrost solidarności górniczej,
- integracja środowiska górniczego z władzami państwowymi oraz z przedsiębiorstwami spoza górnictwa,
- integracja ludzi skrzywdzonych przez los górniczy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin górniczych dotkniętych tragedią.


Plakat Barbórka 2018 

zobacz fotorelację


 

     Plakat Barbórka 2017