Informacje o Fundacji Rodzin Górniczych

Wydarzenia FRG

Z wizytą u Pierwszej Damy RP - Barbórka 4 grudnia 2018 roku

Dziękujemy Pani Prezydentowej za ciepłe i bardzo serdeczne przyjęcie w Pałacu Prezydenckim.
Jest i będzie to niezapomniane wydarzenie w historii Fundacji Rodzin Górniczych.
Rozmawiano o troskach i codzienności życia wdów i sierot górniczych, trudach pracy górników, ale również o zwyczajach i tradycjach śląskich rodzin. Podopieczny Fundacji Piotr Holona, utalentowany artystycznie, deklamował wiersze o górnikach.
Serdeczność Małżonki Prezydenta RP na długo pozostanie w pamięci podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych.


Szczegółowe informacje na: http://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,487,barborkowe-spotkanie-malzonki-prezydenta-z-rodzinami-gornikow.html


 

Wizyta w Pałacu Prezydenckim 4 grudnia 2018r - fotorelacja

palac prezydencki 2018


 

Doroczne spotkania Rodzin Górniczych. Spotkania zapoczątkowane zostały w dniu 3 grudnia 2000 roku. W grudniu 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką zaszczycili swoją obecnością spotkanie rodzin górniczych. W spotkaniu biorą udział: przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, przedstawiciele spółek węglowych, firm przemysłu górniczego oraz podopieczni Fundacji - wdowy, sieroty po górnikach, który zginęli w wypadkach przy pracy, inwalidzi górniczy. Zapraszani są też przedstawiciele mediów.

Cele przedsięwzięcia:
- podsumowanie dotychczasowej działalności Fundacji Rodzin Górniczych,
- kultywacja tradycji Górniczych (impreza odbywa się w okresie barbórkowym),
- wzrost solidarności górniczej,
- integracja środowiska górniczego z władzami państwowymi oraz z przedsiębiorstwami spoza górnictwa,
- integracja ludzi skrzywdzonych przez los górniczy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin górniczych dotkniętych tragedią.


Plakat Barbórka 2018 

zobacz fotorelację


 

     Plakat Barbórka 2017