Jak pomagać potrzebującym rodzinom?

Osoby, które trafiły na stronę Fundacji Rodziny Górniczych, z pewnością zastanawiają się, w jaki sposób mogą nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Wyjaśniamy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie nasze działania finansowane są ze składek, a także darowizn, które przekazywane są przez firmy i osoby prywatne. Inną formą pomocy w naszej codziennej misji, jest przekazanie naszej fundacji górników odpisu 1% podatku.

W codziennej działalności pomagamy wdowom, sierotom i  inwalidom górniczym, a także rodzinom górniczym, które potrzebują wsparcia materialnego.

Inne formy pomocy

Można również pomagać poprzez:

  • udostępnianie nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą miejsc na wczasach, wycieczkach,kursach,
  • udostępnianie podopiecznym bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych miejsc na studiach wyższych,
  • oferowanie miejsc pracy dla podopiecznych FRG
  • inne materialne i pozamaterialne formy pomocy


JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ POMOC