Jak pomagać potrzebującym rodzinom?

Osoby, które trafiły na stronę Fundacji Rodziny Górniczych, z pewnością zastanawiają się, w jaki sposób mogą nieść pomoc potrzebującym rodzinom. Wyjaśniamy. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie nasze działania finansowane są ze składek, a także darowizn, które przekazywane są przez firmy i osoby prywatne. Inną formą pomocy w naszej codziennej misji, jest przekazanie naszej fundacji górników odpisu 1% podatku.

W codziennej działalności pomagamy wdowom, sierotom i  inwalidom górniczym, a także rodzinom górniczym, które potrzebują wsparcia materialnego.

Darowizny

Można pomagać poprzez wpłaty na konto Fundacji:


FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH 
40-039 Katowice, 
ul. Powstańców 30 
Poprzez opcję Przekaż datek na Facebooku:
 przekaż datek na FB

Poprzez Przelewy on-line:

 
Poprzez Przelewy krajowe:

PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611

lub

ING 10 1050 1214 1000 0022 0373 0318

(Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (dochodu) kwot dokonanych przez podatników darowizn.)

Przelewy z zagranicy:
NR rachunku IBAN: PL 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611
NR BIC (SWIFT): BPKOPLPW
NR rachunku IBAN: PL 10 1050 1214 1000 0022 0373 0318
NR BIC (SWIFT): INGBPLPW

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Rodzin Górniczych


ZA KAŻDĄ PRZEKAZANĄ DAROWIZNĘ SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE