Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Otrzymaliśmy wózek inwalidzki z napędem elektrycznym Model SQUOD/SQUOD BASIC. Wózek był użytkowany od 2012 roku, stan dobry. Osoby potrzebujące takiego sprzętu prosimy o złożenie wniosku o pomoc w tytule wpisując: „wózek inwalidzki SQUOD”. Wnioski można składać do 31.05.2019r.
Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy. Prosimy o pisemne uzasadnienie potrzeby posiadania wózka elektrycznego i dołączenie dokumentów medycznych, zaświadczeń lekarskich potwierdzających taką potrzebę.


wozek 1wozek 2wozek 3