Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

W dniu 26 września w Pałacu Młodzieży w Katowicach FundacjaFRG z PZU i CentrumBRD w projekcie "Ja i moja rodzina bezpieczni na drodze"

400 dzieci z I i II klas szkół podstawowych sąsiadujących z kwk uczyły się bezpieczeństwa na drodze. Impreza składała się z dynamicznych zabaw i konkursów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, w których „przemycane” były podstawowe zasady poruszania się po drogach, sposoby unikania zagrożeń i pozbycia się lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy. Wszystkie elementy imprezy skonsultowane zostały z władzami oświatowymi i policją.
Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w elementy bezpośrednio zabezpieczające dzieci na drodze i materiały edukacyjne, w tym m.in.:
o kamizelki fluorescencyjne z odblaskami
o opaski odblaskowe
o materiały edukacyjne (dla rodziców i opiekunów).

Organizatorami imprezy byli: Fundacja Rodzin GórniczychPZU i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoProjekt w całości został sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU. Udział w wydarzeniu był bezpłatny. Wydarzenie zostało bardzo dobrze ocenione przez nauczycielki, których uczniowie brali w nim udział.

projektPZU2019

W dniu 28 czerwca 2019 roku Żłobek Mały Szkrab, działający przy Centrum Usług Wspólnych, zorganizował Festyn Charytatywny. Podczas wydarzenia prowadzona była zbiórka publiczna środków na działalność statutową Fundacji Rodzin Górniczych. Zebrano 995,72 zł.

Dziękujemy Organizatorom: Dyrekcji Żłobka Mały Szkrab i Restauracji Śląska Prohibicja.


Jeśli Państwo również chcieliby pomóc, zachęcamy do wpłacania darowizn lub umożliwienia organizacji zbiórek publicznych podczas wydarzeń

Dziękujemy!

Chcesz pomóc - kliknij tutaj 


 

W dniu 5 marca 2019 roku podczas Konferencji nt. "Aktualnego stanu prac związanych z uruchomieniem kopalń na Śląsku w tym Orzesze i Nowa Ruda " Fundacja Rodzin Górniczych prowadziła zbiórkę datków na pomoc dla wdów po górnikach będących w trudnej sytuacji finansowej.
Dziękujemy Organizatorowi – Bractwu Gwarków za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki, a wszystkim Darczyńcom za wsparcie, bo tylko dzięki Wam możemy prowadzić naszą pomocową działalność.

konferencja 5 marca 2019

W dniu 14 stycznia 2019 roku po raz kolejny Fundacja Rodzin Górniczych na zaproszenie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej prowadziła zbiórkę datków na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – podopiecznych Fundacji w 2019 roku. Podczas Koncertu Noworocznego zebrano do skarbonki 2537 zł, natomiast na konto Fundacji wpłynęła kwota 4300 zł, czyli łącznie uczestnicy wydarzenia przekazali kwotę 6837 zł.
W trakcie uroczystości Prezes Fundacji Rodzin Górniczych Ryszard Wyględacz wręczył Medal Przyjaciela Fundacji Prezesowi Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Januszowi Olszowskiemu.
Odznaczenie Medalem "Przyjaciel Fundacji" ma na celu podziękowanie darczyńcom i przyjaciołom Fundacji, którzy w sposób szczególny wspomagali działania Fundacji.
Kapituła Medalu "Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych" w 2018 r. przyznała Medale za wieloletnie wspieranie finansowe Fundacji, promowanie jej działalności, pomoc w realizacji inicjatyw służących gromadzeniu środków pozwalających nieść pomoc rodzinom górniczym.
Medal przyznano Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej za wieloletnią współpracę z Fundacją w celu zapewnienia jej środków finansowych, które przeznacza na cele statutowe, włączanie się w inicjatywy Fundacji, promowanie działalności Fundacji w środowisku górniczym.


Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, bo tylko dzięki Wam możemy prowadzić naszą pomocową działalność.

 

Fotorelacja 

GIPH koncert 2019