Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu: „Rehabilitacja dla chorych, niepełnosprawnych lub będących w wieku senioralnym podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych”. Pomoc w formie turnusów rehabilitacyjnych zostanie udzielona podopiecznym, którzy wymagają rehabilitacji ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny. 

Realizacja projektu obejmuje okres 01.06.2022r.-31.12.2022r. Łączna wysokość wsparcia w projekcie 35.000zł, z czego dofinansowanie z Fundacji Orlen wynosi 20.000zł, a wkład własny Fundacji Rodzin Górniczych: 15.000zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o złożenie wniosku o pobyt rehabilitacyjny - więcej informacji i zasady składania wniosku.


 Fundacja Orlen logotyp

Dziękujemy darczyńcy za wsparcie projektu