Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Nasza Fundacja po raz kolejny została laureatem konkursu DOZ Fundacji  dbam o zdrowie "Razem możemy więcej" 2022 edycja X.

W ramach konkursu zrealizujemy projekt pt.: "Dofinansowania do zakupu leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych".

Realizacja projektu obejmuje okres 15.03.2022r.-30.09.2022r. Pomoc zostanie udzielona podopiecznym, którzy ponoszą duże wydatki na leki i wyroby medyczne ze względu na choroby przewlekłe, posiadane orzeczenie o niepełnosprawności lub cierpiący na schorzenia ze względu na wiek senioralny.

Podopiecznych zainteresowanych wsparciem prosimy o złożenie wniosku o pomoc z dopiskiem PDOZ - wniosek do pobrania

Łączna wysokość wsparcia w projekcie wyniesie 48.000zł, z czego dofinansowanie z DOZ Fundacji 16.000zł, a wkład własny: 32.000zł, w tym dofinansowanie z Fundacji ARP 20.000zł. Pomoc przekazywana będzie w formie kart podarunkowych do wykorzystania w aptekach DOZ.


 Projekt realizowany w ramach X edycji Konkursu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.

Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/projekty/granty

logo FundDOZ


  Projekt dofinansowany ze środków Fundacji ARP

Fundacja ARP rgb