Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Wpływy w 2021r. z odpisów 1% podatku za rok 2020 wyniosły 143.044,40  zł, w tym 65.650,50zł ukierunkowane dla podopiecznych wymagających specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Wpływy z 1% podatku w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji FRG. 


Fundacja Rodzin Górniczych od 24 lat pomaga rodzinom dotkniętym tragediami górniczymi, zmagającymi się z problemami wykluczenia społecznego, niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami, samotnością w starszym wieku. Fundacja wspiera poprzez program stypendialny uczące się dzieci i młodzież oraz pomagamy potrzebującym rodzinom górniczym w sfinansowaniu leczenia, rehabilitacji i bieżących wydatków. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego - Nr KRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku.


baner 1procent