Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Popołudniowe kluby społecznościowe dla katowickich seniorów


Kluby działają od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-16:00 w lokalach, w których mieszczą się Dzienne Domy Pomocy Społecznej. Korzystanie z usług popołudniowego klubu społecznościowego jest bezpłatne. Adresy i telefony znajdziecie na stronie:


https://www.mops.katowice.pl/node/3362


 

Dzienne domy pomocy społecznej


Dzienne Domy Pomocy Społecznej są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Korzystanie z usług dziennego domu pomocy społecznej jest częściowo odpłatne. Wzór wniosku i informacje o opłatach znajdziecie na stronie: 


https://www.mops.katowice.pl/node/46