Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Drodzy podopieczni wprowadzane są kolejne wytyczne, które mają nas chronić przed zakażeniem wirusem. Apelujemy do Was o ich przestrzeganie. Podporządkowując się tym zasadom ochronimy zdrowie i życie swoje, naszych rodzin i bliskich.
1. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się:
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.
Obostrzenie nie dotyczy więc:
- dojazdu do pracy.
- wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem
- przemieszczania, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa. Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecane jest jednak, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum. Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób (nie dotyczy rodzin).
2. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
3. Całkowity zakaz zgromadzeń. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Zdrowia.