Aktualności fundacji górników

Fundacja Rodzin Górniczych za cel stawia sobie m.in. wsparcie rodzin górniczych, w których rodzic ucierpiał lub poniósł śmierć w następstwie wypadku w pracy. Jako jedna z organizacji pożytku publicznego, organizujemy liczne zbiórki, a także staramy się bieżąco nieść materialną pomoc potrzebującym rodzinom. W aktualnościach dowiecie się Państwo m.in., jakie akcje organizowaliśmy w ostatnim czasie. W przypadku wszystkich podejmowanych działań kierujemy się chęcią pomocy górnikom i ich rodzinom. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, na co przeznaczyć 1% podatku, to FRG z pewnością będzie umiała tę kwotę wykorzystać.

Tegoroczne spotkanie odbyło się 14 grudnia w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski, Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa. Patronat medialny: TVP3 Katowice, TVS, Radio Silesia, Dziennik Zachodni i portal naszemiasto.pl oraz Trybuna Górnicza i portal górniczy nettg.pl. Wzięli w nim udział m.in.: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Pana Adam Gawęda, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Pani Anna Surówka-Pasek, Wojewoda Śląski – Pana Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego – Pana Jakub Chełstowski, Biskup pomocniczy i wikariusza generalny archidiecezji katowickiej - księdza Adam Wodarczyk, Honorowy Przewodniczący Rady Fundacji- Pana Jerzy Markowski.

Barbórka2019
Spotkanie miało na celu integrację uczestników oraz podsumowanie tegorocznych działań Fundacji Rodzin Górniczych. Wręczone zostały Medale „Przyjaciela Fundacji” dla osób pomagających Fundacji w realizacji jej statutowych działań. Wyróżniono medalem:
- Pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa Śląskiego,
- Pana Józefa Myrczka – Prezesa Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia w Katowicach,
- Panią Dorotę Snarską – Koordynatora ds. prewencji i CSR PZU SA i PZU Życie SA,
- Pana Andrzeja Pakurę – byłego Przewodniczącego Rady Fundacji,
- Pana Marcina Olejniczaka – byłego pracownika ZG Janina,
- Pana Dawida Szparę –podopiecznego i wolontariusza Fundacji.
Zgodnie z ogłoszonym 8 lat temu Konkursem Górniczej Solidarności Zawodowej załóg kopalń i innych instytucji objętych regulaminem ogłoszono wyniki uzyskane przez naszych darczyńców. W konkursie tym porównujemy wskaźniki ilości zebranych w ciągu roku składek od pracowników do ilości pracowników zatrudnionych w zakładzie. Wśród spółek węglowych za aktywne wspieranie podopiecznych Fundacji I miejsce zajęła Polska Grupa Górnicza S.A. W grupie - wszystkie Kopalnie Węgla Kamiennego I miejsce zajęła Kopalnia Mysłowice-Wesoła. To pierwsze zwycięstwo kopalni w tej kategorii. Zgodnie z regulaminem kopalnia otrzyma statuetkę przechodnią, mamy nadzieję, że powalczy również o nią w przyszłym roku. W tej samej grupie II miejsce zajął Zakład Górniczy Janina. Natomiast III miejsce również w tej samie grupie zajęła kopalnia Knurów-Szczygłowice. W grupie za najwyższy wzrost wsparcia Fundacji Rodzin Górniczych w 2019 roku wyróżnienie otrzymała Kopalnia Budryk. Nagrodę dla najlepszego Ruchu Kopalni, na którym uzyskano najwyższe wpłaty finansowe na rzecz pomocy rodzinom górniczym, wręczono Ruchowi-kopalni Jankowice.
Nagrodzeni zostali także stypendyści Fundacji wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi. Wydarzenie zakończył recital Adrianny Noszczyk „Bal u Posejdona”.
Cele przedsięwzięcia:
- podsumowanie dotychczasowej działalności Fundacji Rodzin Górniczych,
- kultywacja tradycji Górniczych (impreza odbywa się w okresie barbórkowym),
- wzrost solidarności górniczej,
- integracja środowiska górniczego z władzami państwowymi oraz z przedsiębiorstwami spoza górnictwa,
- integracja ludzi skrzywdzonych przez los górniczy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin górniczych dotkniętych tragedią.
Spotkanie barbórkowo-świąteczne dofinansowane zostało z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji wydarzenia, na które nasi podopieczni czekają cały rok i które daje im tak wiele radości.


Listy skierowane do Fundacji w związku z wydarzeniem:

List Prezydenta RP

List Premiera RP

List Prezydenta Miasta KatowiceList Prezydenta Miasta ZabrzeList Prezesa GIPH, List Prezesa CSRGList Dyrektora GIG, List Dyrektora ARP, List Dyrektora KWK Piast-Ziemowit