Udzielona pomoc

 

STYPENDIA

Najważniejszą pozycję w wydatkach Fundacji stanowią comiesięczne stypendia. Od 2010 roku młodzi podopieczni Fundacji mogą się starać o trzy rodzaje stypendiów: socjalne – gdzie bierze się pod uwagę status finansowy rodziny, naukowe – dla prymusów, oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych.


ZAPOMOGI

Poprzez zapomogi wspierane są będące w niedostatku rodziny górnicze oraz potrzebujące doraźnego wsparcia w leczeniu.


REHABILITACJA, LECZENIE I WYJAZDY REHABILITACYJNE

Bardzo istotnym aspektem naszej działalności jest zdrowie, a właściwie jego poprawa. Zarówno wdowy, obarczone często ponad miarę trudem utrzymania rodziny, jak i poszkodowani w wypadkach w pracy górnicy, a także niepełnosprawni nasi podopieczni wymagają, aby otoczyć ich opieką i pomóc w ratowaniu zdrowia, a często środki finansowe którymi dysponują na wiele w tym zakresie nie pozwalają.
Współpracujemy z rehabilitantami, którzy usługi swoje wykonują w domach osób wymagających rehabilitacji. Mamy również podpisane umowy o współpracy ze specjalistycznymi przychodniami rehabilitacyjnymi, a także współpracujemy z ośrodkami w których organizujemy dla naszych podopiecznych pobyty lecznicze i rehabilitacyjne.


UKIERUNKOWANA POMOC

Fundacja wspiera podopiecznych, którzy wymagają bardzo dużej pomocy w leczeniu, rehabilitacji czy też sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ. Są to osoby cierpiące z powodu ciężkich, trudnych i kosztownych w leczeniu chorób lub wymagające bardzo specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Prowadzone są na ich rzecz ukierunkowane zbiórki 1% podatku oraz zbiórki publiczne, jak również środki przekazane z darowizn przeznaczane są także na ich leczenie.