Pomogli

W dniu 14 stycznia 2019 roku po raz kolejny Fundacja Rodzin Górniczych na zaproszenie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej prowadziła zbiórkę datków na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – podopiecznych Fundacji w 2019 roku. Podczas Koncertu Noworocznego zebrano do skarbonki 2537 zł, natomiast na konto Fundacji wpłynęła kwota 4300 zł, czyli łącznie uczestnicy wydarzenia przekazali kwotę 6837 zł.
W trakcie uroczystości Prezes Fundacji Rodzin Górniczych Ryszard Wyględacz wręczył Medal Przyjaciela Fundacji Prezesowi Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Januszowi Olszowskiemu.
Odznaczenie Medalem "Przyjaciel Fundacji" ma na celu podziękowanie darczyńcom i przyjaciołom Fundacji, którzy w sposób szczególny wspomagali działania Fundacji.
Kapituła Medalu "Przyjaciel Fundacji Rodzin Górniczych" w 2018 r. przyznała Medale za wieloletnie wspieranie finansowe Fundacji, promowanie jej działalności, pomoc w realizacji inicjatyw służących gromadzeniu środków pozwalających nieść pomoc rodzinom górniczym.
Medal przyznano Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej za wieloletnią współpracę z Fundacją w celu zapewnienia jej środków finansowych, które przeznacza na cele statutowe, włączanie się w inicjatywy Fundacji, promowanie działalności Fundacji w środowisku górniczym.


Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, bo tylko dzięki Wam możemy prowadzić naszą pomocową działalność.

 

Fotorelacja 

GIPH koncert 2019


Telewizja TVS udostępniła bezpłatne 13 biletów na koncert w dniu 03.11.2018 godzina 17.00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty ul. Niedurnego 69 Ruda Śląska. Koncert Parada Gwiazd Telewizji TVS z udziałem śląskich wykonawców: Metrum, Kola i Jula znane z naszej anteny jako prowadzące Koncert Życzeń, Duet Karo, Sonitus, Mona Lisa, Duo Fenix. Całość koncertu poprowadził konferansjer Mirosław Riedel. 

Dziękujemy Zarządowi TVS.TVS


 

Zbiórka na Koncercie Noworocznym Górniczej Izby-Przemysłowo-Handlowej w Filharmoniii Śląskiej 15.01.2018r.

Baner GIPH Koncert


Rodzinny Zestaw Pierwszej Pomocy
Projekt społeczny na rzecz poprawy bezpieczeństwa rodzin Górniczych XII 2017 - I 2018

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU w ramach działalności zapobiegawczej, której celem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Celem projektu jest poprawa świadomości oraz szerzenie idei w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród braci górniczej. Projekt zakłada wyposażenie rodzin górniczych w praktyczną wiedzę oraz profesjonalne narzędzia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W skład rodzinnego zestawu pierwszej pomocy wchodzą następujące elementy:
• Profesjonalnie wyposażona apteczka rodzinna
• Książka „Pierwsza pomoc – krok po kroku”
• Sakiewka życia
• Książeczka dla dzieci „Elementarz pierwszej pomocy”
• Apteczka dziecięca
• Instrukcja korzystania z zawartości zestawu
• Opakowanie / torba

Szkolenie stacjonarne „Pierwsza pomoc, to łatwe” dla 60 osób - Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na:
• ocenę stanu osoby nieprzytomnej
• prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• będą znać zasadę użytkowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
• ułożenie poszkodowanego (oddychającego) w pozycji bezpiecznej
• będą znać metody postępowania w przypadku urazów, obrażeń i stanów zagrożenia życia
Szkolenie adresowane jest dla osób nie posiadających przygotowania medycznego, a także dla osób pragnących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę. Zalecane jest ponowne odbywanie kursów co 2 lata.


Projekt obejmował:
• Dystrybucję 300 rodzinnych zestawów pierwszej pomocy w dniu 8 grudnia 2017 podczas gali barbórkowej
• Szkolenie stacjonarne dla wdów górniczych  w Ustroniu w dniach 12-14 stycznia 2018 roku

Foto relacja z Wyjazdu warsztatowego - zobacz

wyjazd warsztatowy ustron 2018


Przedsięwzięcie realizowane przy współfinansowaniu z PZU Życie SA w ramach środków prewencyjnych mających na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, polegającą na dofinansowaniu zadania mającego na celu zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych w zakresie ochrony zdrowia.


 


Węglokoks w swojej siedzibie w dniu 26 lipca 2017 roku gościł przedstawicieli Fundacji Rodzin Górniczych, katowickich domów dziecka Tęcza i Zakątek oraz ich wychowanków. To właśnie przede wszystkim dzieciom służyć mają komputery i monitory podarowane przez firmę.
Cieszy nas inicjatywa podjęta przez Węglokoks. Doceniamy, że firma, pomimo ciężkich czasów, wykazuje się dużą wrażliwością na potrzeby społeczne. W imieniu swoim oraz Fundacji chcieliśmy serdecznie podziękować - mówi Ryszard Wyględacz, prezes Fundacji Rodzin Górniczych.
W sumie Węglokoks przekazał 23 komputery i laptopy, jak również monitory oraz myszy i klawiatury.
Postanowiliśmy przekazać sprzęt komputerowy, z którego nie korzystają już nasi pracownicy, a który przyda się właśnie Wam. Cieszę się, że z entuzjazmem przyjęliście naszą propozycję. To dobre komputery, które będą Wam jeszcze długo służyć. Z Fundacją Rodzin Górniczych współpracujemy od lat, natomiast mam także nadzieję, że wspólnie z Domami Dziecka Tęcza i Zakątek podejmiemy wiele kolejnych ciekawych inicjatyw – powiedział prezes Węglokoksu S.A. Sławomir Obidziński.

FOTORELACJA Z PRZEKAZANIA

komputery Weglokoks

Weglokoks