Informacje o Fundacji Rodzin Górniczych


Rodzinny Zestaw Pierwszej Pomocy
Projekt społeczny na rzecz poprawy bezpieczeństwa rodzin Górniczych XII 2017 - I 2018

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU w ramach działalności zapobiegawczej, której celem jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. Celem projektu jest poprawa świadomości oraz szerzenie idei w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród braci górniczej. Projekt zakłada wyposażenie rodzin górniczych w praktyczną wiedzę oraz profesjonalne narzędzia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W skład rodzinnego zestawu pierwszej pomocy wchodzą następujące elementy:
• Profesjonalnie wyposażona apteczka rodzinna
• Książka „Pierwsza pomoc – krok po kroku”
• Sakiewka życia
• Książeczka dla dzieci „Elementarz pierwszej pomocy”
• Apteczka dziecięca
• Instrukcja korzystania z zawartości zestawu
• Opakowanie / torba

Szkolenie stacjonarne „Pierwsza pomoc, to łatwe” dla 60 osób - Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę pozwalającą na:
• ocenę stanu osoby nieprzytomnej
• prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• będą znać zasadę użytkowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego
• ułożenie poszkodowanego (oddychającego) w pozycji bezpiecznej
• będą znać metody postępowania w przypadku urazów, obrażeń i stanów zagrożenia życia
Szkolenie adresowane jest dla osób nie posiadających przygotowania medycznego, a także dla osób pragnących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę. Zalecane jest ponowne odbywanie kursów co 2 lata.


Projekt obejmował:
• Dystrybucję 300 rodzinnych zestawów pierwszej pomocy w dniu 8 grudnia 2017 podczas gali barbórkowej
• Szkolenie stacjonarne dla wdów górniczych  w Ustroniu w dniach 12-14 stycznia 2018 roku

Foto relacja z Wyjazdu warsztatowego - zobacz

wyjazd warsztatowy ustron 2018


Przedsięwzięcie realizowane przy współfinansowaniu z PZU Życie SA w ramach środków prewencyjnych mających na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, polegającą na dofinansowaniu zadania mającego na celu zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych w zakresie ochrony zdrowia.